Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

inina
0215 e187 500
Reposted fromMiziou Miziou viairmelin irmelin
inina
Reposted fromFlau Flau viasoadysta soadysta

October 04 2017

inina
Zwróćmy uwagę na to co dzieje się na placach zabaw. Matki biegają za dziećmi wołając: uważaj, nie wchodź tam, to dla starszych dzieci. A ojcowie pokazują jak wspiąć się na najwyższy szczebel drabinki. Dopingują: nie bój się, dasz radę, wspierają: asekuruję cię, śmiało, jakby co cię złapię. Mamy uczą, że trzeba być ostrożnym, że istnieje w świecie niebezpieczeństwo, a ojcowie instruują jak sobie z nim radzić, jak je pokonywać, jak być odważnym. I co z tego, że pewnie częściej dziecko będące pod opieką taty wraca do domu z siniakami. Po pierwsze, siniaki stymulują pracę układu odpornościowego, co zdecydowanie jest dobre dla zdrowia dziecka, a po drugie, przygotowują na to, że w życiu nabija się sobie siniaków, nie tylko na kolanach ale także w sercu i umyśle i trzeba sobie z tym radzić.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahaber haber
6241 84e9 500

browningtons:

The joke is that they’re both failures because they’re playing league of legends

Reposted fromprincekheldar princekheldar viahaber haber
1779 f473 500

approach:

This would be an absolutely beautiful disaster.

Reposted fromtron tron viahaber haber
inina
0342 cea9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahaber haber

September 27 2017

inina
Experimental .308 Silencer Explode
Reposted fromPsaiko Psaiko
inina
Modern .223 Silencer
Reposted fromPsaiko Psaiko
inina
inina
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin

September 26 2017

inina
3640 59d4
Reposted frompimpus pimpus viapankamien pankamien
inina
8313 1bc9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
inina
1403 0d61 500
Who the fuck needs a ramp?
Reposted fromPsaiko Psaiko
inina
1409 6eba
Bike lane motherfucker
Reposted fromPsaiko Psaiko
inina
1415 1678
Masterpiece
Reposted fromPsaiko Psaiko
inina
9558 9d95
Reposted fromgreensky greensky viapankamien pankamien
inina
8521 d94f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viareloveution reloveution
inina
1920 a418
Reposted fromsosna sosna viareloveution reloveution
inina
4952 6879 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viareloveution reloveution
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl