Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

inina
Reposted fromFlau Flau viaSpecies5618 Species5618
inina
1872 31a1 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapl pl
inina
1873 2139 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapl pl
inina
9574 0f2a 500
Reposted frompiehus piehus viaSpecies5618 Species5618
inina
8566 51e5
Reposted frompunisher punisher viaSpecies5618 Species5618
inina
Reposted fromcatdog2 catdog2 viairmelin irmelin
inina
2020 bc4d 500
Reposted fromgket gket viaTehawanka Tehawanka
4443 972b 500
inina
5872 1342
Reposted fromincentive incentive viairmelin irmelin
inina
7914 9a2e
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viairmelin irmelin
inina
0521 b459
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaTehawanka Tehawanka
inina
1228 6e3c 500
Reposted fromfungi fungi viaPumpkineer Pumpkineer
inina
Reposted fromgruetze gruetze viaPumpkineer Pumpkineer
inina
7798 97cc 500
Brexit at it's finest
Reposted fromkillerklown killerklown viaSpecies5618 Species5618
inina
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viairmelin irmelin
inina
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viairmelin irmelin
inina
Ludzie, którzy twierdzą, że są źli, zwykle nie są gorsi od reszty.To ludzi, którzy twierdzą, że są dobrzy lub w jakimś sensie lepsi od innych, należy się wystrzegać.
— Wicked
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
inina
2293 1381
Reposted fromzciach zciach viaSpecies5618 Species5618
inina
8751 7bde 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viaTehawanka Tehawanka
inina
1908 720e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaTehawanka Tehawanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl